Contact Us聯絡我們

info@starsproductionhouse.com|  Tel: (852) 2388 - 3103

Whatsapp: (852) 9099 - 6516

Causeway Bay Branch 銅鑼灣分店

17/F Whole Floor, Capital Commercial Building, 26 Leighton Road, Causeway Bay (MTR EXIT A)

銅鑼灣禮頓道26號凱基商業大廈17樓全層 (銅鑼灣地鐵站A出口)

Quarry Bay Branch 鰂魚涌分店

Unit D on 3/F Tung Kin Factory Bldg, Nos. 196-202 Tsat Tsz mui Road, Quarry Bay, Hong Kong

東建工廠大廈3/F D室鰂魚涌七姊妹道196-202號

Lai Chi Kok Branch 荔枝角分店

Rm 03, 18/F, Global Gateway Tower, 63 Wing Hong Street, Lai Chi Kok (Lai Chi Kok MTR Exit B1)

九龍荔枝角永康街63號Global Gateway Tower 18樓03室 (荔枝角地鐵站B1出口)

Kowloon Bay Branch 九龍灣分店

​​

Rm18, 11/F, Metro Centre Tower 1, 21 Lam Hing Street, Kowloon Bay (Kowloon Bay MTR Exit B)

九龍灣臨興街21號美羅中心1期11樓18室(九龍灣地鐵站B岀口)

Sha Tin Branch 沙田分店

Rm L, 17/F, Kings Wing Plaza 2, 1 On Kwan Street, Shek Mun, Sha Tin (Shek Mun MTR Exit C)

香港新界沙田石門安群街1號京瑞廣場2期17樓L室 (沙田石門站C出口)

Tseung Kwan O Branch 將軍澳分店

B5, 1/F, Nan Fung Plaza, 8 Pui Shing Road, Tseung Kwan O, New Territories (Hang Hau MTR Exit B)

香港新界將軍澳坑口培成路8號南豐廣場1樓B5號舖 (坑口地鐵站B出口)

Yuen Long Branch 元朗分店

Rm 722, The Rainbow, 22 Wang Yip Street South, Yuen Long (Long Ping MTR West Rail Line Station Exit F)

元朗宏業南街22號虹方722室(朗屏地鐵站F岀口)

Central Branch 中環分店

Rm 01, 9/F, Yue Shing Commercial Building, 16 Queen Victoria Street, Central (Central MTR Exit B)

中環皇后大道15-16號裕成商業大廈901室(中環地鐵站B岀口)

Tsuen Wan Branch 荃灣分店

Rm 9A, 1/F, TCL Tower, 8 Tai Chung Road, Tsuen Wan (Tsuen Wan MTR Exit A3)

荃灣大涌道8號TCL中心1樓9A室(荃灣站A3岀口)

Tsim Sha Tsui Branch 尖沙咀分店

Rm 02-03, 12/F, Koon Fook Centre, 9 Knutsford Terrare, Tsim Sha Tsu (Tsim Sha Tsui MTR Exit B2)

 尖沙咀諾士佛臺9號冠福中心12樓02-03室(尖沙咀地鐵站B2岀口)

Mong Kok Branch 旺角分店

Rm 1904, Prosperity Centre, 982 Canton Road

九龍旺角區982廣東道嘉富商業中心19樓04室

Fo Tan Branch 火炭分店

Rm R2 12/F Valiant Industrial Centre,2-12 Au Pui Wan St ,  Fo Tan

火炭坳背灣街2-12號威力工業中心12樓R2室

LOCATIONS 店鋪位置